Set Calendar Extender’s SelectedDate=”<%=DateTime%>”

&lt;asp:TextBox ID=&quot;txtDate&quot; runat=&quot;server&quot; &gt;&lt;/asp:TextBox&gt;
&lt;cc1:CalendarExtender ID=&quot;CalendarExtender1&quot; runat=&quot;server&quot; TargetControlID=&quot;txtDate&quot; Format=&quot;MM/dd/yyyy&quot; OnClientShowing=&quot;showDate&quot; &gt; &lt;/cc1:CalendarExtender&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot;&gt;
function showDate(sender,args)
{
if(sender._textbox.get_element().value == &quot;&quot;)
{
var todayDate = new Date();
sender._selectedDate = todayDate;
}
}
&lt;/script&gt;

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *